[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

Kontaktlærerens arbejde
- lærerroller og helhed

[Billede: Publikationens forside.] Erhvervsuddannelsesreform 2000 betyder store udfordringer – organisatoriske som pædagogiske – for hele erhvervsskolesystemet nu og i de kommende år. I forskellige samarbejdskonstellationer – og regi – udformes informations- og inspirationsmaterialer til støtte for skolernes og herunder lærernes gennemgribende omstillingsproces og kvalificering.

Undervisningsministeriet har i samarbejde med DEL tilrettelagt en særlig serie af inspirationshæfter til erhvervsuddannelsesreformen. Hæfterne hænger sammen både med hensyn til design, omfang og opbygning, i valg af temaer og ved en nytænkning af begrebet helheds- og praksisorienteret undervisning. I Hæfterne indgår eksempler og metodiske overvejelser med inddragelse af pædagogisk og didaktisk teori.

Dette første inspirationshæfte i serien handler om kontaktlæreren, som er en nøgleperson i de nye erhvervsuddannelser. Hver enkelt elev skal være tilknyttet en kontaktlærer. Kontaktlæreren skal bistå eleven – og give eleven faglig og personlig modspil – på dennes egen vej fra personlig uddannelsesplan til gennemført erhvervsuddannelse.

INDHOLD

Forord
1. Erhvervsuddannelsesreform 2000: Ændre lærerrollen
2. Elevens nye rolle og kontaktlærerens arbejde
3. Organisering af kontaktlærerens arbejde
4. Afrunding
5. Litteratur
6. Bilag

Kolofon
Hele publikationen uden grafik

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1999
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE