[Billede: Undervisningsministeriets logo]


Skolebestyrelsens ansvar

 

Skolebestyrelsen træffer ingen afgørelser i forvaltningsretlig forstand. Derfor kan der ikke klages til nogen myndigheder for at få ændret en beslutning, skolebestyrelsen har truffet. Så længe skolebestyrelsen træffer sine beslutninger inden for de regler og rammer, kommunalbestyrelsen har fastsat, er dens beslutninger altid endelige. Hvis der opstår tvivl om en beslutning, skolebestyrelsen har truffet, holder sig inden for de gældende regler, er det skolelederens opgave at vurdere, om beslutningen er lovlig eller ikke.

Skolelederen har pligt til ikke at efterleve en ulovlig beslutning. Hvis skolebestyrelsen ikke er enig med skolelederen, kan spørgsmålet rejses over for kommunalbestyrelsen. Hvis kommunalbestyrelsen mener, at skolelederen har taget fejl, må kommunalbestyrelsen pålægge skolelederen at udføre skolebestyrelsens beslutning.

Hvis skolelederen mener, at en beslutning, truffet af skolebestyrelsen, ligger inden for kommunalbestyrelsens kompetenceområde, og der rejses tvivl om det fra fx forældreside, kan spørgsmålet rejses over for kommunalbestyrelsen.

Så længe skolebestyrelsen træffer sine beslutninger inden for de gældende regler og rammer, er dens beslutninger altid endelige

 

 Forsiden | Forrige Kapitel | Næste kapitel