[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

Merkantile fagprøver

- ideer og eksempler

 

[ Billede: Forsiden af publikationen ]

Elever i de merkantile erhvervsuddannelser skal afslutte deres uddannelse ved at gennemføre en afsluttende fagprøve.

Gennem fagprøvens projektrapport og selve prøven skal eleverne demonstrere evne til at inddrage og anvende teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen.

I dette hæfte præsenteres ideer og eksempler på modeller for fagprøven, emne for projektopgaver samt problemformuleringer.

Indhold

Indholdsfortegnelse

Forord

1 Indledning

2 Modeller

3 Ideer

4 Forløb - Detailhandelsuddannelserne

5 Forløb - Engroshandelsuddannelserne

6 Forløb - Kontoruddannelserne

7 Bilag

Kolofon
Hele publikationen uden grafik

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1998
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE