[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

Kolofon


Titel: Vi brænder videre
Undertitel: Et debatskrift om voksenuddannelse
Udgiver: 463 Undervisningsministeriet
Institution: Undervisningsministeriet
Copyright: 463 Undervisningsministeriet
Serie: Temahæfte til Erhvervsskoleafdelingen
Noter: Publikationen udgives i forbindelse med "Operation Voksenunderviser"
Emneord: Operation Voksenunderviser, voksenundervisning
Resumé: En perspektivering af voksenuddannelsen på områderne "Udvikling af den personlige lærerpraksis", "Skoleudvikling" og "Fremtidens deltagere i voksenuddannelse". Publikationen henvender sig til alle, der arbejder med voksenuddannelse.
Sprog: Dansk
URL: http://www.uvm.dk/pub/1998/braend_videre
Pris for den elektroniske udgave: 0 DKK
Version: 1.0
Versionsdato: 4/5 1999
Publikationsstandard nummer: 1.0
Formater: html;gif
Den trykte udgaves ISBN: ISBN 87-603-0970-9
Pris for den trykte udgave: 60 DKK
Bestillingsnummer: UVM 7-213

Inventarliste:
index.html, 1.htm, 2.htm, 3.htm, 4.htm, 5.htm, 6.htm, forside.gif, kolofon.htm, 1.gif, 2.gif, 3.gif, 4.gif, 5.gif, 6.gif, 7.gif, 8.gif, 9.gif, 10.gif, 11.gif, 12.gif, 13.gif, 14.gif, 15.gif, 16.gif, 17.gif, 18.gif, 19.gif, , /images/uvmlogo.gif, /images/graa.gifForsiden